Hvad hedder højrøvet på latin…?

 

Der er så meget af det, at der snart er plads til en uddannelse i det.

Det skal være en akademisk uddannelse og den kunne passende ligge på Københavns Universitet, hvor kompetencerne er til stede.

En kandidatuddannelse – cand. scient.pol.superb. Superb efter det latinske superbia, der betyder hovmod. Et akademisk studie i politisk arrogance; – udlagt af Lisbeth Møller, vicedirektør for HR og organisation ved Københavns Universitet. Hun forklarer med følgende management-sproglige autopilot i Politiken, hvorfor universitetet i højere grad er begyndt at ansætte akademikere i det, der tidligere var ”HK-stillinger”:

 

”…Der udstikkes rammer, som skal implementeres, udvikles og følges op på. Det kræver medarbejdere med stærke analytiske evner og stor organisatorisk forståelse, som kan arbejde selvstændigt og til stadighed prioritere i en hektisk hverdag. Derudover skal man kunne navigere i en politisk organisation…”

 

Faguddannede, administrative medarbejdere kan ikke analysere, og ikke organisere, ikke arbejde selvstændigt og prioritere eller navigere i en politisk organisation – så godt som en ægte akademiker. – Det må være følgeslutningen

Og vicedirektøren kommer med følgende anekdote fra en hovedsamarbejdsudvalgsmøde for halvandet år siden: ”Der var en der nævnte, at for 50 år siden havde man glaspustere på universitetet til at lave kolber og reagensglas – det har tiden ligesom overhalet…”

Taxamanden byder på, at det her er et potentielt professorat i den nye uddannelse i politisk arrogance

Continue reading…