Sådan bli’r du det

For at blive taxachauffør, skal du først og fremmest tage et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (Kategori B). Det adskiller sig primært fra det almindelige kørekort ved, at du højst må have tre fejl i teoriprøven (5 fejl ved almindeligt kørekort) – samt at den praktiske køreprøve er en test i at køre til mindst 2 destinationer, den kortest mulige vej, og selvfølgelig under overholdelse af de almindelige regler i færdselsloven. GPS må ikke bruges – et krakkort er dit eneste hjælpemiddel. Inden den praktiske prøve, vil den motorprøvesangkyndige bede dig gennemgå bilen og dens vigtigste tekniske forhold.

Når du har bestået prøven kan du via en prøve i taxanævnet få udstedt førerkort af din kommune (I København, Hele hovedstadsregionen ekskl. Bornholms Regionskommune). Du aflægger en prøve for en af taxinævnets ansatte. Ved den prøve skal du ud fra krakkort vise viden om vej-forhold i det område, hvor dit førerkortet er udstedt.

I forbindelse med udførelsen af dit taxaerhverv skal du tage et såkaldt ”kvalifikationskursus”, som mestendels tilbydes på diverse AMU-kurser.

  • et kørekort.
  • et førerkort
  • et kvalifikationskursus.

Priserne for ovenstående afhænger i høj grad, om du er en del af et arbejdsløshedsprojekt eller ej. I min kommune kunne jeg ikke – trods min skrantende forretning, som jeg var ved at lukke – få støtte til taxauddannelsen, fordi jeg har en mellemlang, videre uddannelse. Det betød bl.a., at kvalifikationskurset kostede mig ca. 6.000 – mens arbejdsløse fik det til nogle få hundrede kroner.

Alle skal betale lægeattester og prøvegebyrer
Se i øvrigt følgende links: 

Oversigt over kurser – Taxichauffør Uddannelses Guiden Trafikstyrelsen

Du skal generelt have en ren straffeattest for at blive taxichauffør.

Når din uddannelse er gennemført, kontakter du vognmænd i de selskaber, du vil køre for. Der er egenrelt god mulighed for beskæftigelse – i begyndelsen primært på nattevagter. De går traditionelt fra 04-16 – altså 12 timer.

Som taxichauffør, skal du regne med lange arbejdstider.